Tủ sắt Hòa Phát dạng thấp

Số lượng:
Xếp theo:

Tủ sắt Hòa Phát TU 118 - 21D

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt văn phòng Hòa Phát sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm..

0 đ

Tủ sắt Hòa Phát TU06F

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện màu ghi có khả năng gấp gọn khi ..

0 đ

Tủ sắt Hòa Phát TU118-4D

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát dạng thấp sơn tĩnh điện 3 khoang: Kh..

0 đ

Tủ sắt Hòa Phát TU118-7D

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm 3 khoang:..

0 đ

Tủ sắt Hòa Phát TU118G

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát dạng thấp sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm..

0 đ

Tủ sắt Hòa Phát TU88-4D

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát dạng thấp sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang ..

0 đ

Tủ sắt Hòa Phát TU88-7D

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm 2 khoang:..

0 đ

Tủ sắt Hòa Phát TU88-7DB

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát dạng thấp sơn tĩnh điện 2 khoang: Kh..

0 đ

Tủ sắt Hòa Phát TU88S

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện màu ghi có 1 khối gồm 2 đợt di đ..

0 đ

Tủ sắt thấp Hòa Phát TU118-7DB

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt thấp Hòa Phát TU118-7DB sơn tĩnh điện màu ghi ..

0 đ

Tủ sắt TU 118 - 12D

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm 12 ngăn k..

0 đ