Tủ Giám đốc Hòa Phát màu cánh gián

Số lượng:
Xếp theo:

Tủ giám đốc Hòa Phát DC1350H5

* Mô tả - chất liệu chính:- Tủ tài liệu Hòa Phát 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính..

0 đ

Tủ gỗ sơn màu cánh gián DC940H4

* Mô tả - chất liệu chính:- Tủ tài liệu sơn cánh gián DC940H4 có 2 buồng phía trên là 2 cá..

0 đ

Tủ lãnh đạo cao cấp Hòa Phát DC2000H9

* Mô tả - chất liệu chính:- Tủ tài liệu gỗ sơn màu cánh gián DC1850H9 gồm 4 buồn..

0 đ

Tủ lãnh đạo Hòa Phát DC1340H1

* Mô tả - chất liệu chính:- Tủ tài liệu Hòa Phát 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính..

0 đ

Tủ lãnh đạo Hòa Phát DC1350H1

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài l..

0 đ

Tủ lãnh đạo Hòa Phát DC1350H10

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ tài liệu sơn PU 3 buồng, phía trên gồm 3 khoang cánh kính&n..

0 đ

Tủ lãnh đạo Hòa Phát DC1350H11

* Mô tả - chất liệu chính:- Tủ tài liệu Hòa Phát 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính..

0 đ

Tủ lãnh đạo Hòa Phát DC1800H6

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ tài liệu Hòa Phát 4 buồng, phía trên gồm 4 khoang cánh kính..

0 đ

Tủ lãnh đạo Hòa Phát DC2200H2

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ tài liệu Hòa Phát 4 buồng, hai buồng phía ngoài là khoang c..

0 đ

Tủ lãnh đạo Hòa Phát DC940H1

* Mô tả - chất liệu chính:- Tủ tài liệu Hòa Phát có 2 buồng phía trên là 2 khoang cánh kín..

0 đ

Tủ lãnh đạo Hòa Phát DC940H2

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ lãnh đạo Hòa Phát 2 buồng, phía trên là 2 khoang cánh kính ..

0 đ

Tủ tài liệu giám đốc Hòa Phát DC940H5

* Mô tả - chất liệu chính:- Tủ tài liệu sơn cánh gián DC940H5 có 2 buồng phía trên kh..

0 đ

Tủ tài liệu gỗ sơn màu cánh gián DC1850H9

* Mô tả - chất liệu chính:- Tủ tài liệu gỗ sơn màu cánh gián DC1850H9 gồm 4 buồn..

0 đ

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1240H1

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ tài liệu Hòa Phát dạng thấp 3 buồng trong đó hai buồng phía..

0 đ

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1840H1

* Mô tả - Chất liệu chính:- Tủ tài liệu Hòa Phát 4 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính..

0 đ