Ghế xoay lưới Hòa Phát

Số lượng:
Xếp theo:

Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL312

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL312 khung tựa nhựa, chân..

0 đ

Ghế lưới cao cấp lưng thấp GL203

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới cao cấp lưng thấp GL203 khung thép mạ ..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL101

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm bọc lưới xố..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL103

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát khung tựa nhựa cao cấp. Đệm lót mút bọc vải ..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL104

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát GL106 khung tựa nhựa cao cấp. Đệm lót mút bọ..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL106

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát GL106 khung tựa nhựa cao cấp. Đệm lót mút bọ..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL109 - Chân mạ

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát GL109 khung nhựa, đệm ghế bọc vải lưới ..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL109 - Chân nhựa

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát GL109 khung nhựa, đệm ghế bọc vải lưới ..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL110

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát GL110 khung nhựa, đệm ghế bọc vải lưới...

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL111

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới. Chân, ..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL112

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới. Sản ph..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL113 - Chân mạ

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới xố..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL114

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới. Chân t..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL206

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát GL206 có phần tựa làm bằ..

0 đ

Ghế lưới Hòa Phát GL207

* Mô tả - Chất liệu chính:- Ghế lưới Hòa Phát chân và tay bằng thép mạ, tựa bọc vải lưới c..

0 đ